Svenska Capoeiraförbundet bildades 2017 och antogs i mars 2018 som underförbund (UF) till Svenska Budo- och Kampsportsförbundet (SBoK), som i sin tur är en del av Riksidrottsförbundet (RF). År 2018 hade Svenska Capoeiraförbundet 32 medlemsföreningar som alla bedriver verksamhet inom den brasilianska kampsporten capoeira. Via medlemsskapet får medlemmarna bland annat tillgång till gruppförsäkring och blir bidragsberättigade till tex LOK-stöd.

Förbundets uppgift är, i enlighet med stadgarna, att organisera, främja och stödja idrotten capoeira i Sverige samtfrämja och stödja svenska capoeira internationellt.

Arbetet med att etablera förbundet och dess strukturer pågår. I Capoeirastrategi 2025 kan ni läsa mer om förbundets målbild.

Axé

 

Styrelsen informerar

Förbundets rekommendationer angående Coronaviruset 2019-nCoV

13:E mars 2020

Med anledning av spridningen av Coronavirus 2019-nCoV uppmanar Svenska Capoeiraförbundet att vidta åtgärder och ta ansvar i föreningarna för att göra vad vi kan för att hindra spridningen av viruset.

Per 10/3 har Folkhälsomyndigheten höjs risknivån för spridning i Sverige. Utöver nedan tidigare information för personer som vistats utomlands vill vi uppmana samtliga som drabbas av sjukdomssymptom att vidta försiktighetsåtgärder vid folksamlingar. Alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu av Folkhälsomyndigheten att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Förbundet bevakar situationen och kan komma med andra direktiv beroende på hur situationen utvecklas.

Vi uppmanar till att följa Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi uppmanar även att den enskilde tar eget ansvar i att hålla sig informerad kring utvecklingen av spridning samt tar del av UDs rekommendationer för de länder som är aktuella: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

Förbundet har hämtat in information från UD och Folkhälsomyndigheten och rekommendationer kring resor. I dagsläget uppmanar vi till största försiktighet med att administrera Capoeira event eller workshops med besökare från andra länder, även att inte besöka event i  drabbade områden eller länder under en snar framtid för att undvika att smittan sprids.

Personer som den senaste tiden har vistats i de av Folkhälsomyndigheten utpekade områden där coronaviruset finns uppmanas dock att ta eget ansvar kring risken att vara smittobärare. I enlighet med rekommendationer bör försiktighetsåtgärder vidtas under en period på 14 dagar efter vistelse i dessa områden:

Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår

Italien

Iran

Sydkorea

Försiktighetsåtgärder kan vara att undvika folksamlingar, exempel på tillfällen kan vara årsmöten, tävlingar och träning i förening.

Personer som har vistats i av Folkhälsomyndigheten/UD utpekade områden och känner luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska kontakta sjukvården via 1177.

Förbundet bevakar situationen och kan komma med andra direktiv beroende på hur situationen utvecklas.

Vi uppmanar till att följa Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

Vidare uppmanar vi till att den enskilde tar eget ansvar i att hålla sig informerad kring utvecklingen av spridning samt tar del av UDs rekommendationer för de länder som är aktuella: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

Mvh

Styrelsen

Svenska Capoeiraförbundet