Hur bildar jag en idrottsförening?

Bilda idrottsförening

Förutsättningar & ansökningsprocess

För att få bilda en ideell förening finns krav från Skatteverket att man måste vara minst 3 personer – detta för att det behövs en ordförande, en sekreterare och en kassör i en styrelse. Vår rekommendation är dock att man är som minst 5 stycken, då en förening skall ha en revisor och även gärna en valberedning.

För att bilda en förening krävs ett bildande möte. Till det mötet är alla som är intresserade av att bilda och ingå i föreningen välkomna. Hur ett bildningsmöte går till finns beskrivet på Riksidrottsförbundets hemsida.

Om ni som nybildad förening vill söka medlemskap i Svenska Budo & Kampsportsförbundet behöver ni göra en ansökan. På länken nedan hittar ni information om hur en ansökan går till.

» Läs mer

Namnregler för förening

Använd i största möjliga utsträckning ett svenskt namn på föreningen, gärna med angivande av orten där den är hemmahörande. Det ska framgå av namnet att det är en ideell idrottsförening.

Riksidrottsförbundet har namnregler som även SB&K följer. Här finns namnreglerna i sin helhet, men i korthet gäller:

  • Namnet får inte vara förväxlingsbart med redan befintligt föreningsnamn.
  • Namnet skall innehålla ordet klubb, förening, sällskap eller IF. Enbart t.ex. Dojo, Skola, Center, Akademi eller Kai räcker inte.
  • Ord som Svenska, förbund, läns, allians eller liknande får inte förekomma i föreningsnamnet.

Byta namn på föreningen

Beslut att byta namn på föreningen kan tas av årsmötet. För att namnändringen ska registreras hos SB&K och RF behöver en ansökan registreras och godkännas. Kontrollera gärna en extra gång att dokumenten som ska bifogas ansökan uppfyller kraven för att godkännas innan ansökan skickas in.

» Registrera ansökan om namnbyte