UTBILDNINGAR & KURSER

Svenska Capoeira Förbundet värnar om att föreningar anslutna till förbundet har väl utbildade instruktörer och ledare. Nedanstående utbildningar och kurser är rekommendationer.

Föreningar i SCF kan kontakta sina lokala SISU kontor och anordna kurser lokalt om det är svårt att delta när utbildningar är förlagda på annan ort.