Vilka bidrag finns att söka?

Bidrag

Projektstöd IF

Syftet är att skapa förutsättningar för Idrottsföreningen (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Läs mer här

Projektstöd IF (RF-SISU)

Det finns även möjlighet att söka Projektstöd IF via ert Distriktsförbund (DF) hos RF-SISU. Kontakta det distrikt föreningen tillhör för mer information.

» Läs mer hos RF-SISU

Återstartsstöd IF

Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

» Läs mer

Återstartsstöd Parasport

Förening kan nu söka Återstartsstöd Parasport. Stödet ska användas för att skapa bättre förutsättningar för föreningar att bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

» Läs mer

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

» Läs mer hos Riksidrottsförbundet

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

RF vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

» Läs mer hos Riksidrottsförbundet