Hur blir jag medlem?

Ansökningsprocessen för medlemskap


Här nedan finns en steg-för-steg-guide för hur ni som förening gör om ni vill ansöka om medlemskap hos Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

  • Steg 1 – Välj namn
  • Steg 2 – Håll ett årsmöte
  • Steg 3 – Genomför ansökan via RF
  • Steg 4 – Ansökan handläggs
  • Steg 5 – Betala medlemsavgifterna
  • Steg 6 – Godkännande av RF
  • Steg 7 – Välkomna!

Steg 1 – Välj namn

Börja med att kolla så att föreningens namn uppfyller de namnregler som finns inom idrottsrörelsen och SB&K. På Svenska Budo & Kampsportsförbundets webbplats hittar ni information om vilka namnregler som gäller. Stämmer föreningens namn överens med namnreglerna? Bra, gå vidare till nästa steg.


Om inte behöver er förening börja med att byta namn så att det uppfyller namnreglerna. På Svenska Budo & Kampsportsförbundet s webbplats hittar ni även information om hur ni gör för att byta namn på er förening.


Steg 2 – Håll ett årsmöte

När ni vet att föreningens namn stämmer utifrån namnreglerna behöver ni hålla ett årsmöte där ni beslutar om att söka medlemskap hos Svenska Budo & Kampsportsförbundet. I ansökan till oss behöver ni nämligen skicka in protokollet från det årsmöte där det beslutet togs samt föreningarnas stadgar. Kom ihåg att protokollet behöver skrivas under.


Är ni en förening som ska bildas behöver även beslut tas om vilka stadgar som föreningen ska ha. Ett tips är att utgå från den mall som Riksidrottsförbundet tagit fram. Är du osäker på hur man genomför ett årsmöte? På Svenska Budo & Kampsportsförbundets webbplats hittar du en guide för hur man genomför ett årsmöte.


Har ni redan haft ert årsmöte och tagit beslut om ansökan av medlemskap samt att stadgar finns? Bra, då kan ni gå vidare till steg 3.


Steg 3 – Genomför ansökan via RF

När både ett beslut om ansökan av medlemskap och era stadgar finns klara kan ni påbörja er ansökan av medlemskap. Den gör ni via Riksidrottsförbundets digitala formulär.


Är föreningen eller har den tidigare varit ansluten till något specialidrottsförbund inom RF? Skriv i så fall i ert organisationsnummer och tryck på sök så hämtas era uppgifter automatiskt. Saknar föreningen organisationsnummer väljer ni vid ansökan om medlemskap att RF ska vidarebefordra ansökan om organisationsnummer till Skatteverket.


Ni behöver också skicka in uppgifter om en godkänd eller godtagbar instruktör inom er förening. Det är vanligtvis den person som är huvudinstruktör eller huvudtränare inom föreningen. Ni kan fylla i uppgifter om den personen samt dennes meriter under ”Övriga upplysningar” i formuläret. Det är senare underförbundet med ansvar för respektive idrott hos oss som beslutar om instruktören är godkänd eller inte.


När alla dessa uppgifter och bilagor är klara och ni skickat in er ansökan kan ni luta er tillbaka och invänta återkoppling. Ett tips är att hålla koll på den mejladress ni angav för den som är ansvarig för er ansökan, det är till den adressen vi återkopplar. 


Steg 4 – Ansökan handläggs

När förbundet mottagit er ansökan skickas först en bekräftelse till er på att den är mottagen. Därefter går vi igenom de bilagor och uppgifter som ni lämnat i er ansökan. Om det finns några frågetecken eller delar som behöver kompletteras återkommer vi till er.


När en ansökan är komplett och godkänd från av huvudförbundet skickas den vidare till det eller de underförbund samt det specialidrottsdistriktsförbund som er förening kommer att tillhöra, för att de i sin tur ska godkänna er ansökan.


Underförbunden och specialidrottsdistriktsförbunden har en handläggningstid på upp till fyra veckor. Hur långt tid en handläggning tar beror dels på om ni behöver komplettera något i er ansökan, dels på hur många ansökningar som handläggs samtidigt. Förhoppningen är att en ansökan som är komplett ska handläggas och godkännas inom 8 veckor.


Steg 5 – Betala medlemsavgifterna

Svenska Budo & Kampsportsförbundet meddelar er så snart huvudförbundet samt underförbund och specialidrottsdistriktförbund har godkänt er ansökan.


Efter det får ni rapportera föreningens medlemsantal samt betala förbundets, underförbundets/ens samt specialidrottsdistriktets medlemsavgifter. Här hittar ni information om de olika medlemsavgifterna.


Det är när ni har betalat avgifterna som man officiellt kan godkänna er ansökan och vidarebefordra den informationen till Riksidrottsförbundet. 


Steg 6 – Godkännande av RF

När Svenska Budo & Kampsportsförbundet har godkänt er ansökan och meddelat det till Riksidrottsförbundet är det deras tur att godkänna er som medlemmar. Ni kommer få deras bekräftelse via mejl och kan i och med det aktivera föreningens IdrottOnline.


Har ni valt att RF ska vidarebefordra ansökan om organisationsnummer till Skatteverket gör RF detta nu. Ni får bekräftelse från Skatteverket per post när ert organisationsnummer är klart.


Steg 7 – Välkomna!

Välkomna som medlemsförening till Svenska Capoeiraförbundet!

På Svenska Budo & Kampsportsförbundets webbplats finns samlad information om hur det är att driva idrottsförening inom SB&K, bland annat hittar ni ett välkomstbrev med ytterligare tips.